O biopopelnici

Do hnědé BIOpopelnice už odkládá své rostlinné odpady přes 16 000 pražských domácností (listopad 2021). Chcete také? Pokud jste vlastník nemovitosti, stačí si vzít k sobě poslední vyúčtování, kliknout níže, zkontrolovat své údaje, doplnit pár informací ve formuláři a odeslat. Členové sdružení vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice vlastníka objektu nebo jednající za vlastníka. BIOpopelnice vám navíc může snížit poplatky za odvoz odpadu.

Co mě bude BIOpopelnice stát?

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné.

Pokud bude BIOpopelnice umístěna na veřejném místě a/nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu také bezplatně svozová společnost.

Náklady se službou můžou vzniknout v případech objednání si vyššího počtu klíčů nebo nadstandardní služby zanášky.

Pokud obsah BIOpopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen při pravidelném svozu a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu.

CHCI BIOPOPELNICI
vlastník, spoluvlastník nemovitosti

Informace o službě

Rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, tak končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem.

Jak objednat BIOpopelnici?

První možnost

 • vyplňte formulář a odešlete
 • do 14 dnů obdržíte e-mail s Registrací, kterou potvrdíte
 • v blízkosti vašeho domu se objeví hnědá BIOpopelnice
 • můžete třídit 🙂

Druhá možnost

 • navštivte zákaznické centrum svozové společnosti, kde s vámi vše projednáme a zařídíme

Podrobnější informace na bioodpad@praha.eu

Co patří a nepatří do BIOpopelnice

ANO

 • tráva, listí, plevel, košťály
 • zbytky ovoce, zeleniny, rostlin
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • zemina z květináčů
 • drny se zeminou
 • větvičky, štěpka z větví
 • piliny, hobliny, kůra
 • seno, sláma

Harmonogramy svozů

NE

 • všechny typy sáčků
 • obalové materiály, sklo
 • živočišné zbytky z kuchyní, skořápky od vajec
 • mléčné výrobky, tuky, oleje
 • zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata
 • peří, chlupy, vlasy
 • znečištěné piliny, hobliny, podestýlky
 • kamení