Dejte BIOodpadu šanci

Důležité upozornění:

Na internetových stránkách https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu byly zveřejněny harmonogramy svozu bioodpadu pro sezónu 2024.

Co je BIOodpad

Bioodpad je odpad organického původu. Může být rostlinný, jako je například odpad z údržby zahrady nebo slupky brambor, ovoce, ale i čajové sáčky (ne v plastovém obalu). Může se však jednat i o zdroj živočišného původu jako jsou kosti, maso, mléčné produkty, vejce nebo jejich skořápky, omáčky apod.

Kam s BIOodpadem

Třídění BIOodpadu má cenu

Cenu vašeho zdraví, lepšího životního prostředí i chutnějších potravin

Rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic na směsný odpad. Pětina odpadků, které se mohou plnohodnotně přeměnit v živiny na kompostárně, tak zbytečně končí v zařízení, kde se jejich potenciál v žádném případě nevyužije. Topivo je to mizerné, špatně hoří. Pokud by se naopak dostala biosložka na skládku, tak vznikne nežádoucí metan, který přispívá k oteplování klima.

Dejte bioodpadu druhou šanci! Stačí například rostlinné zbytky ze zahrady, natě či slupky z kuchyně a jiné rostlinné organické zbytky hodit buď na svůj či komunitní kompost nebo využít BIOpopelnici. Jakmile se bioodpad zkompostuje, přemění se na užitečný kompost, který má mnoho kvalit:

  • cenný zdroj živin pro rostliny a dřeviny (samostatně nebo lze namíchat substráty)
  • zvyšuje množství organické hmoty v půdě
  • dlouhodobě zlepšuje strukturu půdy a její zpracovatelnost (např. ji provzdušňuje)
  • snižuje erozi (vodní a vzdušnou)
  • snižuje riziko výskytu chorob a škůdce rostlin
  • izolační vlastnosti (přihrnutí kompostu k určitým dřevinám, rostlinám jako ochrana při mrazu)
  • zabudovává potřebný uhlík do půdy a upravuje PH půdy
  • zvyšuje pěstební produkci

Dejte bioodpadu druhou šanci! Snížíte významné množství směsného městského odpadu, z BIOpopelnic se bioodpad odveze ke zpracování na kompostárny a získaný kompost se zpět navrací do půdy formou hnojiva nebo substrátů. Prospějete tak i pražským parkům, sadům a zahradám, a orné půdě určené pro pěstování zemědělských plodin. To nám všem zlepší i ovzduší 😀

Kontakt