O biopopelnici

Do hnědé BIOpopelnice už odkládá své rostlinné odpady přes 16 000 pražských domácností (listopad 2021). Chcete také? Pokud jste vlastník nemovitosti, stačí si vzít k sobě poslední vyúčtování, kliknout níže, zkontrolovat své údaje, doplnit pár informací ve formuláři a odeslat. Členové sdružení vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice vlastníka objektu nebo jednající za vlastníka. BIOpopelnice vám navíc může snížit poplatky za odvoz odpadu.

Co mě bude BIOpopelnice stát?

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné.

Pokud bude BIOpopelnice umístěna na veřejném místě a/nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu také bezplatně svozová společnost.

Náklady se službou můžou vzniknout v případech objednání si vyššího počtu klíčů nebo nadstandardní služby zanášky.

Pokud obsah BIOpopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen při pravidelném svozu a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu.

ŽÁDOSTI – BIOPOPELNICE
nová nádoba / změna / zrušení

Informace o službě

Rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, tak končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem.

Jak objednat BIOpopelnici?

První možnost

 • vyplňte formulář a odešlete
 • do 14 dnů obdržíte e-mail s Registrací, kterou potvrdíte
 • v blízkosti vašeho domu se objeví hnědá BIOpopelnice
 • můžete třídit 🙂

Druhá možnost

 • kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti, kde s Vámi vše projednáme a pomůžeme Vám žádost zadat

Podrobnější informace na bioodpad@praha.eu

Co patří a nepatří do BIOpopelnice

ANO

 • tráva
 • listí
 • plevel
 • košťály
 • zbytky rostlin, ovoce, zeleniny
 • tropické ovoce a banány
 • čajový odpad
 • čajový sáček papírový
 • kávová sedlina (bez filtru)
 • substrát a zemina z květináčů
 • drny se zeminou (bez kamení)
 • větvičky
 • dřevní štěpka a drť
 • čisté piliny a hobliny    
 • čisté seno a sláma
 • skořápky od ořechů
 • pecky
 • kůra
 • jehličí, šišky
 • houby, mech
 • plesnivý bioodpad výše uvedený

 

KE STAŽENÍ

Informační samolepka

Co patří do pražských BIOpopelnic – rozšířený seznam

Leták „Třídění bioodpadu má cenu“, česká verze

Leafltet „Biowaste sorting has value“, english version

Leták rozšířený „Třídění bioodpadu má cenu“, česká verze

 

 

Harmonogramy svozů

NE

 • všechny typy sáčků: papírové, plastové, biologicky rozložitelné, kompostovatelné
 • biologicky rozložitelné plasty
 • biologicky rozložitelné nádobí
 • pečivo, vejce, skořápky od vajec
 • papírové kapesníky čisté i znečištěné, papírové utěrky, ruličky od toaletního papíru, proložky na vejce
 • kompostovací pleny
 • papír, noviny
 • obalové materiály, sklo
 • živočišné zbytky z kuchyní, kosti
 • mléčné výrobky, tuky, oleje (i rostlinný)
 • pivo, sladové mláto, lihoviny, zbytky z výroby lihovin
 • zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata
 • peří, chlupy, vlasy
 • znečištěné piliny, hobliny, podestýlky
 • kamení, prach, popel – i dřevěný popel
 • zemina ze zahrady
 • žvýkačky