Co jsou to kuchyňské zbytky

Kuchyňské zbytky, je biologicky rozložitelný odpad rostlinného i živočišného původu– tzn. že zahrnuje odpady rostlinného původu jako například odřezky zeleniny, ale i zbytky živočišného původu, jako jsou kosti, maso, zbytky nedojedených pokrmů či prošlé potraviny. Kuchyňské zbytky tvoří přibližně 30 % směsného komunálního odpadu.

Jak se kuchyňské zbytky využívají

Pro vysoký obsah vody nejsou kuchyňské zbytky vhodné k energetickému využití ve spalovnách a podobných zařízeních. Kvůli zastoupení živočišné složky se nehodí ani pro kompostování, jelikož hygienizace materiálu by nebyla dostatečná, tzn. že kompostovacím procesem nedosáhneme takových teplot, které jsou nutné pro zahubení případných choroboplodných zárodků. Ideálním řešením je proto zpracování v bioplynové stanici (BPS), kde dochází pomocí anaerobních bakterií k přeměně kuchyňských zbytků na bioplyn a digestát. Bioplyn je následně využit jako palivo. Digestát má využití zejména v zemědělství jako hnojivo. Protože hl. m. Praha zatím nemá na svém území bioplynovou stanici, využívá nejbližší dostupnou v Přibyšicích u Benešova. Jedná se o moderní zařízení se dvěma bioplynovými reaktory s nepřetržitým provozem.

Proč pilotní projekt děláme

V rámci naplňování klimatického závazku (dokument schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 20. 6. 2019) a cílů pro třídění a recyklaci využitelných složek komunálního odpadu, které stanovuje odpadová legislativa (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech) je zapotřebí zvýšit míru třídění a využívání zejména biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadu), včetně podkategorie tzv. kuchyňských odpadů (K-BRKO). Současně tím dosáhneme snížení tvorby směsného komunálního odpadu a tím i úsporu finančních prostředků na jeho likvidaci.

Jaké máme zkušenosti se sběrem kuchyňských zbytků

V letech 2019-2021 proběhl zkušební projekt sběru kuchyňských zbytků v bytových domech na omezeném území MČ Praha 5, 6, a 7. Výsledky zkušebního projektu pomohly ověřit zájem občanů třídit kuchyňské zbytky z domácnosti a dále ukázal provozní potřeby sběru tohoto typu odpadu.

Jak funguje svoz kuchyňských zbytků v rámci současného pilotního projetu

Nádoba na kuchyňské zbytky je umístěna u stanovišť separovaného odpadu na městských částech MČ Praha– Běchovice, MČ Praha–Dolní Počernice, MČ Praha–Dubeč, MČ Praha–Koloděje, MČ Praha– Kolovraty, MČ Praha– Královice, MČ Praha–Nedvězí a MČ Praha 21.

Nádoba je svážena minimálně jednou týdně, v případě potřeby i častěji. Dále je zajištěna výměna nádoby v případě jejího nadměrného znečištění. Úklid kolem stanoviště tříděného odpadu probíhá minimálně 3x týdně, na frekventovanějších stanovištích i častěji.

Kde na své městské části nádobu najdu

Do panenek 248/0
Nad nádražím 359/0
Za poštovskou zahradou 516/0
V Okálech 523/0
Mladých Běchovic 24/0
Dolnopočernická 67/0
Českobrodská 575/B
V Záhorském 619/0
Nad Rokytkou 25/0
Nad rybníkem 393/0
Svatoňovická 587/0
Úpická 231/0
V Ráji 611/0
V pařezinách 541/0
K Čihadlům 832/0
U konečné 983/0
Dercsenyiho 1002/1
U Dubečské tvrze 0/0
Na Lázeňce 484/0
Winklerova 1668/0
Nad mlýnským potokem 508/2
Halštatská 1711/29
Ke korunce 662/1
Dubeckého 743/2
K jízdárně 109/0
V lipách 425/7
Meinlinova 261/33
Druhanická 1266/0
Pilovská 1731/0
Hulická 508/0
Lišická 849/0
Velebného 1034/0
Lstibořská 0/0
Hořejšího 1910/0
Kojická 325/0
Hrádková 1536/0
Čenovická 190/0
Nadějovská 1466/0
Chabeřická 1053/1
Nadějovská 1181/0
Domanovická 83/0
Polešovická 2280/0
Borovská 0/0
Albíny Hochové 236/15
Do Lipan 31/4
U Vodice 203/23
V milíři 67/7
Bazalková 707/10
Mladotova 664/1
Meduňková 696/68
Kotíkova 765/4
Kupkova 764/9
Do Hlinek 754/7
Rokytná 18/12
Hájová 51/4
Slámova 82/9
Břízova 60/5
Kuťatská 25/0
Pešíkova 176/0

Kam se mohu obrátit s případnými dotazy či připomínkami

Veškeré dotazy zasílejte nejlépe e-mailem na adresu bioodpad@praha.eu. Pokud máte připomínky k technické části služby, stavu stanoviště atd. kontaktujte přímo svozovou společnost info@psas.cz. Dále se můžete na pilotní projekt informovat na telefonních číslech: 236 004 277 a 284 091 888.

KE STAŽENÍ

Informační leták