BIOpopelnice

Důležité upozornění:

Na internetových stránkách https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu byly zveřejněny harmonogramy svozu bioodpadu pro sezónu 2024.

První sezónní svoz pro některé lokality u četnosti 1x za 14 dní proběhnou již v posledním týdnu měsíce března, tzn. v 13. kalendářním týdnu od 25. 3. 2024.

Ostatním bude zahájen svoz v prvním dubnovém týdnu, tzn. v 14. kalendářním týdnu od 1. 4. 2024.

Prosím zkontrolujte si termín prvního svozového dne pro lokalitu, kde máte umístěnou nádobu na bioodpad.

Sezónní harmonogram platí v době sezony i pro zákazníky s celoročním svozem.

O BIOpopelnici na rostlinný (zahradní) odpad

Do hnědé BIOpopelnice už odkládá své rostlinné odpady přes 37 000 pražských domácností (srpen 2023).

Pokud jste vlastník nemovitosti, stačí si vzít k sobě poslední vyúčtování, kliknout níže, zkontrolovat své údaje, doplnit pár informací ve formuláři a odeslat. Členové společenství vlastníků, bytových družstev apod. se musejí nejdříve dohodnout. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice vlastníka objektu nebo jednající za vlastníka.

Poskytnutí BIOpopelnice a zajištění pravidelného vývozu je od roku 2022 bezplatné. BIOpopelnice vám může naopak snížit poplatky za odvoz směsného odpadu, pokud pečlivým vytříděním využitelných složek odpadů zajistíte snížení potřebného objemu nádoby na směsný odpad.

Pokud bude BIOpopelnice umístěna na veřejném místě a/nebo bude využívána šesti a více domácnostmi, musí být opatřena zámkem na víku. Nádobu se zámkem a dvěma klíči dodává vlastníkovi objektu také bezplatně svozová společnost.

Náklady se službou můžou vzniknout v případech objednání si vyššího počtu klíčů nebo nadstandardní služby zanášky.

Pokud obsah BIOpopelnice bude znečištěn odpady, které tam nepatří, nebude obsah nádoby vyvezen při pravidelném svozu a vývoz nádoby si na své náklady zajistí vlastník objektu.

V případě, pokud nedokážete elektronicky sami nebo vaši blízcí žádost zadat, můžete kontaktovat zákaznické centrum svozové společnosti, kde s Vámi vše projednají a pomůžou Vám žádost zadat. Pro žádost je potřeba mít telefonní číslo, e-mail a identifikační čísla z prohlášení plátce poplatku nebo složenky za poplatek komunální odpad.

Co patří a nepatří do BIOpopelnice

ANO

 • tráva
 • listí
 • plevel
 • košťály
 • zbytky rostlin, ovoce, zeleniny
 • tropické ovoce a banány
 • čajový odpad
 • čajový sáček papírový
 • kávová sedlina (bez filtru)
 • substrát a zemina z květináčů
 • drny se zeminou (bez kamení)
 • větvičky
 • dřevní štěpka a drť
 • čisté piliny a hobliny    
 • čisté seno a sláma
 • skořápky od ořechů
 • pecky
 • kůra
 • jehličí, šišky
 • houby, mech
 • plesnivý bioodpad výše uvedený

 

NE

 • všechny typy sáčků: papírové, plastové, biologicky rozložitelné, kompostovatelné
 • biologicky rozložitelné plasty
 • biologicky rozložitelné nádobí
 • pečivo, vejce, skořápky od vajec
 • papírové kapesníky čisté i znečištěné, papírové utěrky, ruličky od toaletního papíru, proložky na vejce
 • kompostovací pleny
 • papír, noviny
 • obalové materiály, sklo
 • živočišné zbytky z kuchyní, kosti
 • mléčné výrobky, tuky, oleje (i rostlinný)
 • pivo, sladové mláto, lihoviny, zbytky z výroby lihovin
 • zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata
 • peří, chlupy, vlasy
 • znečištěné piliny, hobliny, podestýlky
 • kamení, prach, popel - i dřevěný popel
 • zemina ze zahrady
 • žvýkačky

Kontakt